Χώρα:

Επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε και μετά κάνετε Download στο Format που επιθυμείτε.
 
Δηλώνεται ότι η όλη προσπάθεια είναι ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ και δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Αποκλειστικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ενημέρωση των χρηστών για την ύπαρξη τεχνικών ή μη μέσων καταγραφής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να χρησιμοποιηθεί η γνωσιακή αυτή βάση για την παραβίαση των ορίων ταχύτητας και κατά επέκταση του Κ.Ο.Κ. Οι δημιουργοί, οι συντονιστές καθώς και αυτοί που ενημερώνουν την βάση δεδομένων δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κακή χρήση αυτής της γνωσιακής βάσης από τον οποιοδήποτε. Όποιος κατεβάζει αυτά τα αρχεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους !!! - GPSPocketPC Team